Daily Archives

One Article

Posted on

Измервания на потенциалната LOFAR-BG локация

С началото на новата 2021 година започна работа по обследване на най-подходящата локация за LOFAR-BG станцията. Обикновено колегите от Нидерландия (ASTRON) пътуват до държавата, в която ще се изгражда нова станция за провеждане на измервания, но заради пандемичната обстановка това не беше възможно.

Вместо това, екип на ИА с НАО и ТУ под наставленията на екипа от ASTRON работи по тази задача. Обследването включва получаване на въздушни снимки на терена, измерване на място на радио фона в диапазона 10-250 MHz, първоначални тестове на издръжливостта на почвата, проучване на кадастрални карти за отдалечеността на пътища и далекопроводи, които биха могли да смутят радионаблюденията. Създадохме система за тестване на радио фона, която използва оригинални LOFAR нискочестотни и високочестотни антени.

През първите три месеца на годината направихме първоначалните измервания и обследване на най-добрата потенциална локация, и засега резултатите са много обнадеждаващи! Измерванията продължават и сега. Едновременно с това върви процес по придобиване на земята от ИА с НАО, който може да отнеме над година.