STELLAR


STELLAR

STELLAR е новият проект финансиран от програма Horizon2020 на Европейската комисия, воден от Института по астрономия при БАН.

Съдържание скоро!


Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.