Yearly Archives

4 Articles

Posted on

Безплатен интензивен курс „Обработка на цифрови сигнали в радиоастрономията“, 04-09.10.2021

Екипът на проект STELLAR има удоволствието да предложи безплатен интензивен курс за обработка на дигитални сигнали и приложенията им в радиоастрономията. Кърсът ще се проведе между 4ти и 9ти октомври, 2021 г. в ТУ-София. Той ще бъде воден от инж. Роналд де Вилд от The Netherlands Institute of Radio Astronomy (ASTRON), Нидерландия.

Вход свободен със записване, до 30 участника!

Заявете интерес тук: https://forms.gle/6tvuFfHgwndyHu8eA

Курсът ще се проведе присъствено в Библиотечно-информационен комплекс на ТУ-София, ет 3 на библиотеката (https://library.tu-sofia.bg/university/12), целодневно от 4ти до 9ти октомври, 2021 г.

ЗА КУРСА: По време на интензивния 6-дневен курс ще бъдат разгледани основите на дигиталната обработка на сигнали, както и специфични теми от обработката на сигнали от системи с фазирани решетки.

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: Инж. Роналд де Вилд е част от отдела по инженерно-развойна дейност на Нидерландския институт по радио астрономия ASTRON. Основната му експертиза е в дизайна и имплементация на телекомуникационни системи. Той е специалист по (де)модулация, количествено определяне на шума, комутация и маршрутизация. Г -н де Вилд също е експерт по алгоритми и архитектури за обработка на сигнали, и методологии за тестване.


Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.

Posted on

STELLAR уъркшопът по космическо време започва днес!

Днес, 12 юли 2021 г., започва онлайн уъркшопа по космическо време с радиоастрономическа насоченост, част от водения от ИА с НАО проект STELLAR по Хоризонт 2020. Уъркшопът е воден от нашите колеги от Dublin Institute of Advanced Studies. През следващите 4 дни български и международни студенти, докторанти, и учени ще научат важни детайли за активността на Слънцето, взаимодействието ѝ с планетите и междупланетното пространство, и как можем да ги наблюдаваме в радио честоти. Предвидени са и ежедневни практически упражнения за анализиране на данни с Python. Можете да научите повече на https://lofar.ie/stellar-sww/

Posted on

Измервания на потенциалната LOFAR-BG локация

С началото на новата 2021 година започна работа по обследване на най-подходящата локация за LOFAR-BG станцията. Обикновено колегите от Нидерландия (ASTRON) пътуват до държавата, в която ще се изгражда нова станция за провеждане на измервания, но заради пандемичната обстановка това не беше възможно.

Вместо това, екип на ИА с НАО и ТУ под наставленията на екипа от ASTRON работи по тази задача. Обследването включва получаване на въздушни снимки на терена, измерване на място на радио фона в диапазона 10-250 MHz, първоначални тестове на издръжливостта на почвата, проучване на кадастрални карти за отдалечеността на пътища и далекопроводи, които биха могли да смутят радионаблюденията. Създадохме система за тестване на радио фона, която използва оригинални LOFAR нискочестотни и високочестотни антени.

През първите три месеца на годината направихме първоначалните измервания и обследване на най-добрата потенциална локация, и засега резултатите са много обнадеждаващи! Измерванията продължават и сега. Едновременно с това върви процес по придобиване на земята от ИА с НАО, който може да отнеме над година.

Posted on

Успешен курс „Увод в антените“!

Първата дейност по проекта STELLAR се случи през месец февруари! Курсът „Увод в антените“, планиран да се проведе в института ASTRON в Нидерландия за до шест участника (преподаватели, изследователи, и студенти) от Института по астрономия на БАН и Техническия университет-София, беше превърнат в онлайн курс заради пандемията от коронавирус. Курсът беше посетен от 57 участника от 13 институции!

Краткият курс се проведе в платформат Zoom като три три-часови лекции. Той беше воден от д-р Дейвид Принслоу от ASTRON – експерт в дизайна на антени и антенни масиви за радио астрономия. Д-р Принслоу е изследовател в групата за Умни фронтенди и департамента по системи на ASTRON. Основните му научни интереси са дизайн на антени за фазирани решетки и рефлекторни радио телескопи.

Участниците в курса научиха важна информация за фундаменталните параметри на антените, основните видове антени и антенни решетки. Във финалния модул на курса, студентите участваха в дизайна на реалистична антенна решетка за радио астрономия.