Стаж по радиоастрономия 2024


Тук ще намериш информация за летните стажове по радио астрономия в Института по астрономия с НАО.

Какво получаваш:
– Обучение по радио астрономия
– Умения за обработка и анализ на големи данни от LOFAR
– Възможност за принос към истински научни изследвания и участие в международни научни публикации

Какво очакваме:
– Интерес и формален образователен опит във физиката и астрономията
– Желание и интерес за придобиване на знания и умения по радио астрономия
– Дигитални умения са плюс (програмирание, опит с Linux)
– Предишен опит в изследователска дейност и/или data science са плюс

Дати:
Стажът ще се проведе в Института по астрономия с НАО (бул. Цариградско шосе №72, София 1784) през юни-юли 2024 г.

Как да кандидатстваш:
Изпрати 1) мотивационно писмо на kkozarev @ nao-rozhen.org, 2) като прикачиш CV, и 3) подредиш по интерес и приоритет темите* (виж проектите по-долу). Ние ще се свържем с теб за повече информация и интервю.
* Ще направим всичко възможно да осигурим първия ти избор, но не можем да го гарантираме.

Краен срок:

Крайният срок за кандидатстване е 20.04.2024 г.


Проекти:

1. Радиоинтерферометрични наблюдения на слаби астрономически обекти – галактични и/или извънгалактични

Описание на проекта: Радио Вселената в най-ниските честоти е много слабо изучена. Наблюденията в радио диапазона могат да дадат ценна информация за физиката и процесите, които се случват в галактични и извънгалактични астрономически обекти. Такава информация е уникална и не може да бъде получена от наблюдения в другите диапазони на електромагнитния спектър. Потенциални обекти за този проект могат да бъдат активни звездни системи и галактики и галактични купове. Тези наблюдения могат да послужат за изследвания на звездна активност и търсене на екзопланети.
Oчаквани резултати: Стажантът ще получи опит в обработката и анализа на интерферометрични наблюдения на ниски честоти с радио телескопa LOFAR. Ще научи и повече за физиката и процесите в избраните обекти.
Изисквания: Общи курсове по физика (и астрономия), електромагнетизъм, опит в програмиране с Python, опит с Linux/Unix.

2. Радиоинтерферометрични наблюдения на слънчева активност и радио астрономия
Описание на проекта
: Короналните изхвърляния на маса (CME) са едни от най-мощните проявление на слънчевата активност. Те включват освобождаване на милиарди тонове горещ магнетизиран газ и високоенергитични частици от Слънцето, и могат да предизвикат силни геомагнитни бури при взаимодействието си със земната магнитосфера. Целта на този проект е да се изучават радио излъчванията, свързани с коронални изхвърляния на маса, наблюдавани с нискочестотния радио телескоп LOFAR. Стажантите ще имат достъп до детайлни слънчеви наблюдения, получени с LOFAR през периода 2020-2023 г. Стажантите ще се научат да обработва интерферометрични наблюдения на слънцето от LOFAR (20-250 MHz). Стажантите ще калибрират и обработят данните, и ще анализират радио излъчванията от едно CME.
Очаквани резултати: стажантите, които работят по този проект, ще получат опит с обработка и анализ на радиоастрономически данни в контекста на слънчевата физика. Те ще получат по-дълбоко разбиране за физиката на плазмите и динамиката на слънчевата активност. Проектът също ще спомогне за развитието на техните умения в компютърното програмиране и обработка на данни. Анализът на наблюденията ще бъде обобщен и подготвен за научна публикация.
Изисквания: Предишни курсове по физика на плазмата, термодинамика, електромагнетизъм. Основни познания по слънчева физика, и/или опит с програмиране на Python са предимство.

3.  Машинно обучение в радио астрономията
Описание на проекта
: Радио телескопът LOFAR създава огромни количества данни – всяка година, над 3 петабайта данни се добавят към дългосрочния архив с наблюденията му. Това налага разработване и тестване на методи за автоматизирана, “умна” обработка и анализ на големи количества данни, включително модели на машинно обучение. Такива модели изискват набор от етикетирани данни за контролираното машинно обучение, които все още не са създадени за интерферометрични наблюдения с LOFAR на много феномени. Целта на този проект е да се подготвят и използват етикетирани изображения на слънчеви радио избухвания тип II и III, синтезирани от интерферометрични наблюдения с LOFAR. Стажантите ще имат достъп до детайлни слънчеви наблюдения, получени с LOFAR. Стажантите ще се научат да генерират изображения от интерферометрични наблюдения на слънцето с LOFAR (20-250 MHz). Стажантите ще етикетират изображения и заедно с ръководителя на проекта ще имплементират машинно обучение на модел за разпознаване на слънчеви радио избухвания.
Очаквани резултати: стажантите, които работят по този проект, ще получат опит с обработка и анализ на радиоастрономически данни в контекста на слънчевата физика. Те ще получат по-дълбоко разбиране за физиката на плазмите и динамиката на слънчевата активност. Проектът също ще спомогне за развитието на техните умения в компютърното програмиране и обработка на данни. Анализът на наблюденията ще бъде обобщен и подготвен за научна публикация.
Изисквания: Предишни курсове по физика на плазмата, термодинамика, електромагнетизъм. Основни познания по слънчева физика и опит с програмиране на Python са предимство.