Добре дошли на LOFAR-BG!

Тук ще намерите актуална информация за работата по създаване на българска LOFAR станция и присъединяване към международния LOFAR телескоп. Тази работа включва учредяване на български национален LOFAR консорциум, провеждане на семинари и срещи.

Телескопът LOFAR, който е създаден в Холандия, се управлява от холандския Институт по радио астрономия – ASTRON. Това е пан-европейски, разпределен нискочестотен радио телескоп от последно поколение, съставен от отделни станции с диполни антени. Сигналите от отделните антени на всяка станция се събират в наблюдателни ‘лъчи’, насочвани електронно в произволни посоки на северното небе.

LOFAR предлага уникални наблюдателни възможности за изследване на астрофизични и геофизични феномени в близката и далечна Вселена. Нашата цел е да развием възможности за обработка и анализ на LOFAR наблюдения, и да създадем в обозримото бъдеще българска LOFAR станция.