Daily Archives

One Article

Posted on

Кандидатстване за включване в Национална Пътна карта за научна

В средата на август 2019 г. Институтът по астрономия с НАО към БАН подаде предложение за допълване на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Направихме предложението в отговор на отворена покана от страна на Министерството на образованието и науката. С нашето предложение уведомихме МОН за плановете ни за развитие на Национална радиоастрономическа обсерватория, базирана на бъдеща българска LOFAR станция. В плана предвиждаме цялостно оформление и дизайн до 2020 г, подготовка на идейния и технически проект за LOFAR станция до 2022 г., създаване и първа светлина на самата станция през 2022 г. Очакваме обратна връзка от МОН 🙂