Yearly Archives

3 Articles

Posted on

След LOFAR семинара

На 3ти декември се проведе семинарът „Радио телескопът LOFAR – предимства и възможности“, на който ни гостуваха експерти в радио астрономията от Холандия, Ирландия, и Латвия.

Дискутирахме възможностите на този изключителен разпределен европейски телескоп за изследване на Вселената и за обогатяване на научните инфраструктури на България! Очаквайте скоро презентациите и видео на този сайт!

Благодарим на колегите от МОН и зам. министър Карина Ангелиева за участието, и на Sofia Tech Park за гостоприемството!

Posted on

Международен семинар за LOFAR

Изключително сме щастливи да обявим, че Институтът по астрономия с НАО, БАН, организира целодневен международен семинар-дискусия, посветен на паневропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR!

Семинарът ще се състои на 3ти декември 2019 г, вторник, от 09:00 ч. в София Тех Парк (зала 125 на Лабораторен комплекс).

Семинарът цели
1) разясняване на българската астрономическа общност ползите от телескопа LOFAR,
2) създаване на национален консорциум за изграждане и управление на българска LOFAR станция, и 3) участие в международния LOFAR телескоп.

Поканили сме страхотни лектори:
Rene Vermeulen – Director of International LOFAR Telescope, ASTRON, Netherlands
Carla Baldovin – Policy Officer LOFAR and European Radio Facilities, ASTRON, Netherlands
Pietro Zucca – Staff Researcher, Co-Chair of LOFAR Solar KSP, ASTRON, Netherlands
Peter Gallagher – Senior Professor, Dublin Institute for Advanced Studies, Head of Irish LOFAR, Ireland
Eoin Carley – Research Scientist, Dublin Institute for Advanced Studies, Head of Irish LOFAR, Ireland
Marcis Donerblics  – Deputy head of technical service, Ventspils International Radio Astronomy Center, Latvia
Ilia Roussev – Program Director, Atmospheric and Geospace Sciences, NSF, USA

Posted on

Кандидатстване за включване в Национална Пътна карта за научна

В средата на август 2019 г. Институтът по астрономия с НАО към БАН подаде предложение за допълване на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Направихме предложението в отговор на отворена покана от страна на Министерството на образованието и науката. С нашето предложение уведомихме МОН за плановете ни за развитие на Национална радиоастрономическа обсерватория, базирана на бъдеща българска LOFAR станция. В плана предвиждаме цялостно оформление и дизайн до 2020 г, подготовка на идейния и технически проект за LOFAR станция до 2022 г., създаване и първа светлина на самата станция през 2022 г. Очакваме обратна връзка от МОН 🙂