НОВИНИ

11 Articles

Posted on

Безплатен интензивен курс “Обработка на цифрови сигнали в радиоастрономията”, 04-09.10.2021

Екипът на проект STELLAR има удоволствието да предложи безплатен интензивен курс за обработка на дигитални сигнали и приложенията им в радиоастрономията. Кърсът ще се проведе между 4ти и 9ти октомври, 2021 г. в ТУ-София. Той ще бъде воден от инж. Роналд де Вилд от The Netherlands Institute of Radio Astronomy (ASTRON), Нидерландия.

Вход свободен със записване, до 30 участника!

Заявете интерес тук: https://forms.gle/6tvuFfHgwndyHu8eA

Курсът ще се проведе присъствено в Библиотечно-информационен комплекс на ТУ-София, ет 3 на библиотеката (https://library.tu-sofia.bg/university/12), целодневно от 4ти до 9ти октомври, 2021 г.

ЗА КУРСА: По време на интензивния 6-дневен курс ще бъдат разгледани основите на дигиталната обработка на сигнали, както и специфични теми от обработката на сигнали от системи с фазирани решетки.

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: Инж. Роналд де Вилд е част от отдела по инженерно-развойна дейност на Нидерландския институт по радио астрономия ASTRON. Основната му експертиза е в дизайна и имплементация на телекомуникационни системи. Той е специалист по (де)модулация, количествено определяне на шума, комутация и маршрутизация. Г -н де Вилд също е експерт по алгоритми и архитектури за обработка на сигнали, и методологии за тестване.


Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.

Posted on

STELLAR уъркшопът по космическо време започва днес!

Днес, 12 юли 2021 г., започва онлайн уъркшопа по космическо време с радиоастрономическа насоченост, част от водения от ИА с НАО проект STELLAR по Хоризонт 2020. Уъркшопът е воден от нашите колеги от Dublin Institute of Advanced Studies. През следващите 4 дни български и международни студенти, докторанти, и учени ще научат важни детайли за активността на Слънцето, взаимодействието ѝ с планетите и междупланетното пространство, и как можем да ги наблюдаваме в радио честоти. Предвидени са и ежедневни практически упражнения за анализиране на данни с Python. Можете да научите повече на https://lofar.ie/stellar-sww/

Posted on

Измервания на потенциалната LOFAR-BG локация

С началото на новата 2021 година започна работа по обследване на най-подходящата локация за LOFAR-BG станцията. Обикновено колегите от Нидерландия (ASTRON) пътуват до държавата, в която ще се изгражда нова станция за провеждане на измервания, но заради пандемичната обстановка това не беше възможно.

Вместо това, екип на ИА с НАО и ТУ под наставленията на екипа от ASTRON работи по тази задача. Обследването включва получаване на въздушни снимки на терена, измерване на място на радио фона в диапазона 10-250 MHz, първоначални тестове на издръжливостта на почвата, проучване на кадастрални карти за отдалечеността на пътища и далекопроводи, които биха могли да смутят радионаблюденията. Създадохме система за тестване на радио фона, която използва оригинални LOFAR нискочестотни и високочестотни антени.

През първите три месеца на годината направихме първоначалните измервания и обследване на най-добрата потенциална локация, и засега резултатите са много обнадеждаващи! Измерванията продължават и сега. Едновременно с това върви процес по придобиване на земята от ИА с НАО, който може да отнеме над година.

Posted on

Успешен курс “Увод в антените”!

Първата дейност по проекта STELLAR се случи през месец февруари! Курсът “Увод в антените”, планиран да се проведе в института ASTRON в Нидерландия за до шест участника (преподаватели, изследователи, и студенти) от Института по астрономия на БАН и Техническия университет-София, беше превърнат в онлайн курс заради пандемията от коронавирус. Курсът беше посетен от 57 участника от 13 институции!

Краткият курс се проведе в платформат Zoom като три три-часови лекции. Той беше воден от д-р Дейвид Принслоу от ASTRON – експерт в дизайна на антени и антенни масиви за радио астрономия. Д-р Принслоу е изследовател в групата за Умни фронтенди и департамента по системи на ASTRON. Основните му научни интереси са дизайн на антени за фазирани решетки и рефлекторни радио телескопи.

Участниците в курса научиха важна информация за фундаменталните параметри на антените, основните видове антени и антенни решетки. Във финалния модул на курса, студентите участваха в дизайна на реалистична антенна решетка за радио астрономия.

Posted on

Антените за тестване на LOFAR-BG локациите са тук!

Коледата идва, и ние от Института по астрономия наскоро получихме дълго чакана пратка от Нидерландия – голям сандък с тестовите антени за нашата бъдеща LOFAR-BG станция 🙂

След като внимателно ги разопаковахме и прегледахме, ги предадохме на доц. Петър Петков от Катедрата по телекомуникации и видеотехнологии на Техническия университет за тестване и подготвяне на измервателната система. Главната ни цел е да измерим нивата на радио шум (фон) в спектралните области на нискочестотните (10-90 MHz) и високочестотните (110-250 MHz) антени на LOFAR, на предварително набелязаните възможни локации за LOFAR-BG станцията.

След като се уверихме, че всичко е наред с компонентите и сглобихме тестовата система, беше време за малко истински измервания! Започнахме с паркинга пред Университета 🙂

Тестовете бяха успешни и в най-скоро време ще пристъпим към истинските измервания на терен. Очаквайте новини!

Posted on

LOFAR-BG в актуализираната Пътна карта за научна инфраструктура!

Проектът за инфраструктурен комплекс LOFAR-BG, координиран от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО), беше наскоро одобрен за включване в актуализираната Национална пътна карта за научна инфраструктура 2021-2027 г. (НПКНИ)! Изключително сме щастливи от успешната кандидатура.

Проектът предвижда през следващите 13 години да се изгради и развие българска наблюдателна станция на разпределения панeвропейски радиотелескоп LOFAR, както и висок човешки научен потенциал за провеждане на специализирани астрофизични и геофизични изследвания с българската станция и целия LOFAR телескоп.

В допълнение, проектът ще допринесе за развитие на научния и инженерния потенциал, за обезпечаване на хардуерна и софтуерна поддръжка на телескопа, обработка и съхранение на петабайтови обеми от наблюдателни данни и автоматизиран анализ с изкуствен интелект. Предвижда се и активно сътрудничество и обмен на ноу-хау с бизнеса, както и популяризация на радиоастрономическите изследвания.

LOFAR-BG станцията ще позиционира България на челно място по радиоастрономически наблюдателни възможности в Югоизточна Европа. Поддръжката и обогатяването на тази уникална научноизследователска инфраструктура ще спомогне развитието на радиоинженерни и научни теми в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) (обработка на сигнали в реално време, анализ на времеви редове и изображения с машинно самообучение, клъстеризиране и съхранение на данни) и трансфер на научен и технологичен ноу-хау от международното LOFAR сътрудничество. Допълнителна цел е да се предизвика и развитие на иновационни компании в радиокомуникационните и ИКТ насоки.

Posted on

Проектът за LOFAR обучения STELLAR одобрен от ЕК!

Искаме да споделим чудесната новина, че проектното ни предложение “Scientific and Technological Excellence by Leveraging LOFAR Advancements in Radio Astronomy” (STELLAR) по програмата H2020-WIDESPREAD-05-2020-Twinning беше одобрено за финансиране от Европейската комисия с близо 900 000 Евро!

Проектът STELLAR ще бъде с продължителност три години, и има за цел повишаване на квалификацията на българските астрономи и радио инженери за работа с телескопа LOFAR. Координатор на проекта ще бъде Институтът по астрономия (ИА) с НАО към БАН. От българска страна в проекта участва още и Техническият университет-София. Международните партньори по проекта са Дъблинският институт за научни изследвания (DIAS) и Нидерландският институт за радио астрономия (ASTRON). Те ще проведат серия обучения в Нидерландия, Ирландия, и България, за българските астрономи и инженери.

Проектът STELLAR е част от дългосрочната стратегия на ИА с НАО да развие съвременна радиоастрономия в България, с достъп до най-новите паневропейски и световни наблюдателни инфраструктури. Той ще помогне на малката, но динамична радиоастрономическа общност в България да развие нужните умения и знания за успешното създаване, поддръжка, и използване на българска радиоастрономическа обсерватория с LOFAR станция. Освен целевите обучения, той включва и три отворени за всички желаещи лятни школи – по радиоастрономия, по космическо време, и по радиотехнологии, свързани с радиоастрономията. Очаква се проектът STELLAR да започне през септември 2020 г.

Posted on

Видео на презентациите от семинара за LOFAR

За всички, които не са успяли да посетят нашия семинар за европейския радио телескоп LOFAR през декември, вече можете да гледате видео на презентациите (на английски), както и дискусия с лекторите за това как се финансират и създават подобни научни инфраструктури!

В първата презентация на д-р Рене Вермюлен, директор на Международния LOFAR телескоп в нидерландския радиоастрономически институт ASTRON, научихме за научните способности на LOFAR:

Д-р Карла Балдовин от ASTRON разказа за организацията на телескопа, различните партньори и международни консорциуми:

Проф. Питър Галахър от Dublin Institute of Advanced Studies (DIAS) пресъздаде увлекателното приключение по създаването на ирландската LOFAR станция и консорциум:

А д-р Оуен Карли от DIAS разказа за науката, която се прави с I-LOFAR станцията:

Марцис Донербликс от Ventspils International Radio Astronomy Center (VIRAC) разказа за създаването на най-новата LOFAR станция, в Латвия:

Д-р Пиетро Дзука от ASTRON представи научните открития на LOFAR в областта на хелиофизиката и космическото време:

Доц. д-р Камен Козарев от Института по астрономия на БАН направи обобщение на работата по създаване на българска LOFAR станция и консорциум:

Последната част от семинара беше посветена на дискусия за практичните стъпки и опит в създаване и управление на LOFAR телескопа и неговите международни станции:

Всички видео клипове могат да бъдат намерени и на канала на Института по астрономия на БАН в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClZruvzhN8UFmJm58Lo5G2A

Posted on

След LOFAR семинара

На 3ти декември се проведе семинарът “Радио телескопът LOFAR – предимства и възможности”, на който ни гостуваха експерти в радио астрономията от Холандия, Ирландия, и Латвия.

Дискутирахме възможностите на този изключителен разпределен европейски телескоп за изследване на Вселената и за обогатяване на научните инфраструктури на България! Очаквайте скоро презентациите и видео на този сайт!

Благодарим на колегите от МОН и зам. министър Карина Ангелиева за участието, и на Sofia Tech Park за гостоприемството!

Posted on

Международен семинар за LOFAR

Изключително сме щастливи да обявим, че Институтът по астрономия с НАО, БАН, организира целодневен международен семинар-дискусия, посветен на паневропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR!

Семинарът ще се състои на 3ти декември 2019 г, вторник, от 09:00 ч. в София Тех Парк (зала 125 на Лабораторен комплекс).

Семинарът цели
1) разясняване на българската астрономическа общност ползите от телескопа LOFAR,
2) създаване на национален консорциум за изграждане и управление на българска LOFAR станция, и 3) участие в международния LOFAR телескоп.

Поканили сме страхотни лектори:
Rene Vermeulen – Director of International LOFAR Telescope, ASTRON, Netherlands
Carla Baldovin – Policy Officer LOFAR and European Radio Facilities, ASTRON, Netherlands
Pietro Zucca – Staff Researcher, Co-Chair of LOFAR Solar KSP, ASTRON, Netherlands
Peter Gallagher – Senior Professor, Dublin Institute for Advanced Studies, Head of Irish LOFAR, Ireland
Eoin Carley – Research Scientist, Dublin Institute for Advanced Studies, Head of Irish LOFAR, Ireland
Marcis Donerblics  – Deputy head of technical service, Ventspils International Radio Astronomy Center, Latvia
Ilia Roussev – Program Director, Atmospheric and Geospace Sciences, NSF, USA