Category Archives

5 Articles

Posted on

Измервания на потенциалната LOFAR-BG локация

С началото на новата 2021 година започна работа по обследване на най-подходящата локация за LOFAR-BG станцията. Обикновено колегите от Нидерландия (ASTRON) пътуват до държавата, в която ще се изгражда нова станция за провеждане на измервания, но заради пандемичната обстановка това не беше възможно.

Вместо това, екип на ИА с НАО и ТУ под наставленията на екипа от ASTRON работи по тази задача. Обследването включва получаване на въздушни снимки на терена, измерване на място на радио фона в диапазона 10-250 MHz, първоначални тестове на издръжливостта на почвата, проучване на кадастрални карти за отдалечеността на пътища и далекопроводи, които биха могли да смутят радионаблюденията. Създадохме система за тестване на радио фона, която използва оригинални LOFAR нискочестотни и високочестотни антени.

През първите три месеца на годината направихме първоначалните измервания и обследване на най-добрата потенциална локация, и засега резултатите са много обнадеждаващи! Измерванията продължават и сега. Едновременно с това върви процес по придобиване на земята от ИА с НАО, който може да отнеме над година.

Posted on

Успешен курс “Увод в антените”!

Първата дейност по проекта STELLAR се случи през месец февруари! Курсът “Увод в антените”, планиран да се проведе в института ASTRON в Нидерландия за до шест участника (преподаватели, изследователи, и студенти) от Института по астрономия на БАН и Техническия университет-София, беше превърнат в онлайн курс заради пандемията от коронавирус. Курсът беше посетен от 57 участника от 13 институции!

Краткият курс се проведе в платформат Zoom като три три-часови лекции. Той беше воден от д-р Дейвид Принслоу от ASTRON – експерт в дизайна на антени и антенни масиви за радио астрономия. Д-р Принслоу е изследовател в групата за Умни фронтенди и департамента по системи на ASTRON. Основните му научни интереси са дизайн на антени за фазирани решетки и рефлекторни радио телескопи.

Участниците в курса научиха важна информация за фундаменталните параметри на антените, основните видове антени и антенни решетки. Във финалния модул на курса, студентите участваха в дизайна на реалистична антенна решетка за радио астрономия.

Posted on

Антените за тестване на LOFAR-BG локациите са тук!

Коледата идва, и ние от Института по астрономия наскоро получихме дълго чакана пратка от Нидерландия – голям сандък с тестовите антени за нашата бъдеща LOFAR-BG станция 🙂

След като внимателно ги разопаковахме и прегледахме, ги предадохме на доц. Петър Петков от Катедрата по телекомуникации и видеотехнологии на Техническия университет за тестване и подготвяне на измервателната система. Главната ни цел е да измерим нивата на радио шум (фон) в спектралните области на нискочестотните (10-90 MHz) и високочестотните (110-250 MHz) антени на LOFAR, на предварително набелязаните възможни локации за LOFAR-BG станцията.

След като се уверихме, че всичко е наред с компонентите и сглобихме тестовата система, беше време за малко истински измервания! Започнахме с паркинга пред Университета 🙂

Тестовете бяха успешни и в най-скоро време ще пристъпим към истинските измервания на терен. Очаквайте новини!

Posted on

Проектът за LOFAR обучения STELLAR одобрен от ЕК!

Искаме да споделим чудесната новина, че проектното ни предложение “Scientific and Technological Excellence by Leveraging LOFAR Advancements in Radio Astronomy” (STELLAR) по програмата H2020-WIDESPREAD-05-2020-Twinning беше одобрено за финансиране от Европейската комисия с близо 900 000 Евро!

Проектът STELLAR ще бъде с продължителност три години, и има за цел повишаване на квалификацията на българските астрономи и радио инженери за работа с телескопа LOFAR. Координатор на проекта ще бъде Институтът по астрономия (ИА) с НАО към БАН. От българска страна в проекта участва още и Техническият университет-София. Международните партньори по проекта са Дъблинският институт за научни изследвания (DIAS) и Нидерландският институт за радио астрономия (ASTRON). Те ще проведат серия обучения в Нидерландия, Ирландия, и България, за българските астрономи и инженери.

Проектът STELLAR е част от дългосрочната стратегия на ИА с НАО да развие съвременна радиоастрономия в България, с достъп до най-новите паневропейски и световни наблюдателни инфраструктури. Той ще помогне на малката, но динамична радиоастрономическа общност в България да развие нужните умения и знания за успешното създаване, поддръжка, и използване на българска радиоастрономическа обсерватория с LOFAR станция. Освен целевите обучения, той включва и три отворени за всички желаещи лятни школи – по радиоастрономия, по космическо време, и по радиотехнологии, свързани с радиоастрономията. Очаква се проектът STELLAR да започне през септември 2020 г.

Posted on

Видео на презентациите от семинара за LOFAR

За всички, които не са успяли да посетят нашия семинар за европейския радио телескоп LOFAR през декември, вече можете да гледате видео на презентациите (на английски), както и дискусия с лекторите за това как се финансират и създават подобни научни инфраструктури!

В първата презентация на д-р Рене Вермюлен, директор на Международния LOFAR телескоп в нидерландския радиоастрономически институт ASTRON, научихме за научните способности на LOFAR:

Д-р Карла Балдовин от ASTRON разказа за организацията на телескопа, различните партньори и международни консорциуми:

Проф. Питър Галахър от Dublin Institute of Advanced Studies (DIAS) пресъздаде увлекателното приключение по създаването на ирландската LOFAR станция и консорциум:

А д-р Оуен Карли от DIAS разказа за науката, която се прави с I-LOFAR станцията:

Марцис Донербликс от Ventspils International Radio Astronomy Center (VIRAC) разказа за създаването на най-новата LOFAR станция, в Латвия:

Д-р Пиетро Дзука от ASTRON представи научните открития на LOFAR в областта на хелиофизиката и космическото време:

Доц. д-р Камен Козарев от Института по астрономия на БАН направи обобщение на работата по създаване на българска LOFAR станция и консорциум:

Последната част от семинара беше посветена на дискусия за практичните стъпки и опит в създаване и управление на LOFAR телескопа и неговите международни станции:

Всички видео клипове могат да бъдат намерени и на канала на Института по астрономия на БАН в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClZruvzhN8UFmJm58Lo5G2A