STELLAR консорциум


Институтът по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (ИА с НАО) към Българска академия на науките (БАН) е лидерът в астрофизичните изследвания в България. Основан през 1958 г., той извършва фундаментални изследвания в сферата на астрономията и астрофизиката, както и обучение на специалисти и аспиранти. Институтът по астрономия управлява две съвременни наземни обсерватории за оптични астрономически наблюдения и изследвания – Националната астрономическа обсерватория (НАО) „Рожен“ и Астрономическата обсерватория (АО) в Белоградчик. Основният телескоп на НАО „Рожен“ е двуметров рефлектор, оптична система  Ричи-Кретиен-Куде.

ИА с НАО отговаря основно за управлението и координацията на дейността по проекта (WP1), научното и общественото разпространение (WP5) и осигурява активно участие и принос към останалите три работни пакета.

ASTRON е Холандският институт по радиоастрономия, институт на Холандската организация за научни изследвания (NWO). Основната му мисия е да осъществява открития в радиоастрономията чрез разработване на нови и иновативни технологии, управление на съоръжения за радиоастрономия на световно ниво и стремеж към фундаментални астрономически изследвания. Инженерите и астрономите в ASTRON имат забележителна международна репутация в развитието на нови технологии и фундаментални изследвания в областта на галактическата и извънгалактическата астрономия. ASTRON предоставя възможност за наблюдения от първа линия на своите астрономи, както и на широката национална / международна общност.

На 12 юни 2010 г. Нейно Величество кралица Беатрикс официално откри новия телескоп LOFAR. Този телескоп е ултрамодерен паневропейски сензорен масив, който отваря нов прозорец към Вселената чрез наблюдения на много ниски радиочестоти (30-220 MHz). Това е важен научен и технологичен път за следващото поколение радиотелескопи – Square Kilometre Array (SKA) – глобален проект, в който ASTRON играе една от водещите роли. ASTRON управлява и радиотелескопа Westerbork Synthesis (WSRT), един от най-чувствителните телескопи в света. ASTRON е домакин на Съвместния институт за VLBI в Европа (JIVE), който наскоро придоби допълнително значение като ERIC (JIV-ERIC) и NOVA Optical / IR група.

ASTRON отговаря основно за обучението и обмена на персонал за целите на проектирането на антената и обработката на радиоастрономически сигнали (WP2), както и за анализа на астрономическите данни от целия LOFAR масив (WP3).

Дъблинският институт за напреднали изследвания (DIAS; www.dias.ie) е законоустановено дружество, основано в Ирландия през 1940 г. съгласно указа на Института за напреднали изследвания. Това е публично финансиран и независим център за изследвания във фундаментални дисциплини. DIAS се състои от три училища: теоретична физика, космическа физика и келтски изследвания. Училището по космическа физика предприема теоретични, изчислителни и наблюдателни изследвания по физика, свързани с разбирането за Космоса – от ядрото на Земята до далечните кътчета на Вселената. Организирано е в два широкообхватни раздела: Геофизика, фокусирана върху вътрешността и повърхността на Земята; и Астрономия и Астрофизика (dias.ie/astrophysics), фокусирани извън пределите на планетата ни.

DIAS отговаря основно за обучението по анализ на данни, инсталирането и експлоатацията на LOFAR станция (WP3), за разработването и провеждането на обучения, свързани със слънчевата радиофизика и космическо време (WP4), както и за посещения на научния персонал (WP2, WP3 , WP4). Членовете на екипа на DIAS също ще вземат участие в управлението на проекта (WP1) и в разпространението на резултатите (WP5).

Техническият университет (ТУ) в София е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, съхранил в себе си добрите традиции във висшето образование, заложени от неговите създатели. Като първи и най-голям политехнически център, подпомогнал създаването на повечето от висшите технически училища в страната, вече 70 години той дефинира образователните стандарти и въвежда националните приоритети за развитие на инженерното образование и наука. Катедрата по радиокомуникации и видеотехнологии е част от Факултета по телекомуникации. Тя е приемник на една от първите слаботокови катедри в Република България с богата история, висок престиж и дълбоки традиции в обучението на студенти и научните изследвания в областта на телекомуникациите – от първото телевизионно излъчване в България през 1951 г. до проектиране и разработване на съвременни сателитни и радарни системи и приложения за радиочестотна идентификация (RFID). Водещо научно-изследователско направление в катедрата е Антени, микровълнови и оптически устройства и системи.

 ТУ – София отговаря основно за посещаването на обучения с цел подготовка на учените за работа с радиочестотни технологии, фазирани антенни решетки и цифрова обработка на сигнали (WP2), обучения и работни посещения по време на разработването и изграждането на LOFAR станция (WP3), подготовка на обучителен курс по радиочестотни и антенни решетки в радиоастрономията (WP3). ТУ – София също ще вземе участие в разпространението на резултатите от проекта (WP5).


Проектът STELLAR получава финансиране от програмата за изследователски и иновационни дейности на Европейския съюз Хоризонт 2020, по грант №952439. Проектът се координира от Институтът по астрономия с НАО, БАН.