Успешен курс „Увод в антените“!

Първата дейност по проекта STELLAR се случи през месец февруари! Курсът „Увод в антените“, планиран да се проведе в института ASTRON в Нидерландия за до шест участника (преподаватели, изследователи, и студенти) от Института по астрономия на БАН и Техническия университет-София, беше превърнат в онлайн курс заради пандемията от коронавирус. Курсът беше посетен от 57 участника от 13 институции!

Краткият курс се проведе в платформат Zoom като три три-часови лекции. Той беше воден от д-р Дейвид Принслоу от ASTRON – експерт в дизайна на антени и антенни масиви за радио астрономия. Д-р Принслоу е изследовател в групата за Умни фронтенди и департамента по системи на ASTRON. Основните му научни интереси са дизайн на антени за фазирани решетки и рефлекторни радио телескопи.

Участниците в курса научиха важна информация за фундаменталните параметри на антените, основните видове антени и антенни решетки. Във финалния модул на курса, студентите участваха в дизайна на реалистична антенна решетка за радио астрономия.