Екип


Основният екип на LOFAR-BG е базиран в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН:

 • Доц. д-р Камен Козарев – kkozarev at astro.bas.bg
 • Доц. д-р Росица Митева – rmiteva at astro.bas.bg
 • Доц. д-р Антоанета Антонова – tantonova at astro.bas.bg
 • Доц. д-р Никола Петров – nick at astro.bas.bg
 • Доц. д-р Люба Славчева-Михова – lslav at astro.bas.bg
 • Гл. ас. д-р Момчил Дечев – mdechev at astro.bas.bg
 • Ас. Асен Мутафов – amutafov at astro.bas.bg

Екипът на LOFAR-BG в Технически университет-София, Катедра по телекомуникации и видеотехнологии:

 • Доц. д-р Петър Петков – pjpetkov at tu-sofia.bg

Екипът на LOFAR-BG в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ , катедра „Астрономия“:

 • Доц. д-р Евгени Овчаров – evgeni at phys.uni-sofia.bg
 • Гл. ас. д-р Владимир Божилов – vbozhilov at phys.uni-sofia.bg

Екипът на LOFAR-BG в Шуменския Университет “Еп. Константин Преславски” , катедра “Физика и Астрономия”:

пrоф. д-р Драгомир Марчев – d.marchev at shu.bg
доц. д-р Сунай Ибрямов – s.ibryamov at shu.bg

В допълнение, значителен принос за създаването на идейната платформа на LOFAR-BG в ранните етапи на проекта имат студентите от Магистърската програма „Популяризация на астрономията“ (2018-2019 г.) в СУ „Климент Охридски“:

 • Драгомир Апостолов
 • Христо Астарджиев
 • Станислав Божков
 • Пламена Владимирова
 • Цветелина Генчева
 • Марияна Джорджевич
 • Ангел Димитров
 • Венцислав Димитров
 • Евелина Захариева
 • Калоян Кирилов
 • Данислав Коджабашев
 • Иван Радев
 • Людмила Филипова