Екип


Основният екип на LOFAR-BG е базиран в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, БАН:

 • Доц. д-р Камен Козарев – kkozarev at astro.bas.bg
 • Доц. д-р Росица Митева – rmiteva at astro.bas.bg
 • Гл. ас. д-р Момчил Дечев – mdechev at astro.bas.bg
 • Доц. д-р Антоанета Антонова – tantonova at astro.bas.bg

Огромен принос за създаването на идейната платформа на LOFAR-BG имат студентите от Магистърската програма “Популяризация на астрономията” в СУ “Климент Охридски”:

 • Драгомир Апостолов
 • Христо Астарджиев
 • Станислав Божков
 • Пламена Владимирова
 • Цветелина Генчева
 • Марияна Джорджевич
 • Ангел Димитров
 • Венцислав Димитров
 • Евелина Захариева
 • Калоян Кирилов
 • Данислав Коджабашев
 • Иван Радев
 • Людмила Филипова