STELLAR семинари


Поредицата от STELLAR семинари обръща внимание на изследвания с практическо значение, проведени от членове на екипа на STELLAR и техните сътрудници.


Втората лекция от нашата поредица STELLAR семинари ще бъде водена от д-р Рохит Шарма от Университета за приложни науки в Северозападна Швейцария. Онлайн семинарът му ще се проведе в четвъртък, 16 септември 2021 г., в 13:00 ч. (CET), през Zoom.

 „Характеризиране на слаби краткотрайни слънчеви емисии в метровата дължина на вълната“
Д-р Рохит Шарма
Университет за приложни науки в Северозападна Швейцария (FHNW)

Запис на семинара е достъпен онлайн.

Резюме:
Короналната плазма се намира в меандрите на магнитните полета, внедрени във фотосферата. Динамичните процеси, протичащи в слънчевата повърхност, естествено влияят на короналните магнитни полета. В рентгена и екстремния ултравиолет това се проявява в широк диапазон от явления, вариращи от най-енергетичните избухвания до такива на прага на възможнстите за улавяне, дори и чрез най-прецизните измервателни уреди. Постоянни флуктуации на енергийно слаби избухвания, често наричани нанофакели, се разпространяват дори в спокойната корона. Тъй като е намесена кохерентна емисия, дори по-слабите слънчеви изригвания могат да произведат неправномерно силни сигнали в метровата дължина на вълната. Въпреки това предимство, амплитудата на тези сигнали се равнява на само няколко процента от фона. Ефектите от разпространението на радиовълните през нехомогенната турбулентна коронална плазма допълнително усложняват изследванията. Изображенията, получени чрез Murchison Widefield Array (MWA) на този етап представляват най-съвременните слънчеви радио наблюдения в метровата дължина на вълната. Те се използват за изследване на ниската променливост във фоновата слънчева емисия. Идеята за диференциално радио изобразяване, с помощта на изваждане на видимостта, е използвана успешно от други инструменти. Тук представяме първото приложение на тази техника към данните, получени от MWA за Слънцето. Стигаме до много интересни резултати, включително откриваме наличие на множество слаби компактни източници. Повечето от тях са свързани с области, ярки в екстремния ултравиолет и са с около два порядъка по-бледи от фонът, който е милион келвина.


Първият преподавател в нашата поредица от STELLAR семинари ще бъде д-р Пейджин Джан от Университета за наука и технологии в Китай. Неговият онлайн семинар ще се проведе във вторник, 17 август 2021 г., в 15:00 ч. (CET), през Zoom.

„Наблюдение, моделиране и симулации на разпространението на вълни на източника на слънчеви радиоизбухвания“
Д-р Пейджин Джан
Университет за наука и технологии в Китай

Запис на семинара е достъпен онлайн.

Резюме:
Наблюдението на слънчево радиоизбухване предоставя уникална възможност за определяне на възбудените електрони и фоновата плазма. Въпреки това, поради липсата на in-situ наблюдения, специфичните детайли на емисионния механизъм и ефектът от разпространението на вълни от слънчевите радиоизбухвания остават неясни. За да разберем по-добре връзката между възбудените електрони и характеристиките на наблюдаваното радиоизбухване, са необходими допълнителни анализи на данни, наблюдения с висока разделителна способност и симулации на влиянието от ефекта на разпространение на вълните, така че да може да се направи извод за механизма на излъчване и физическият процес, протичащ в областта на източника. В тази беседа ще представя резултатите от моята докторантура, фокусирайки се върху добиването на повече информация от наблюденията на слънчеви радиоизбухвания. Тя ще включва следните части:
(1) Статистическо и прогнозиращо моделиране на радиоизбухвания от тип III
(2) Относно продължителността на слънчевите радиоизбухвания
(3) Образна спектроскопия на фини структури
(4) Симулация на разпространението на вълните