Posted on

Видео на презентациите от семинара за LOFAR

За всички, които не са успяли да посетят нашия семинар за европейския радио телескоп LOFAR през декември, вече можете да гледате видео на презентациите (на английски), както и дискусия с лекторите за това как се финансират и създават подобни научни инфраструктури!

В първата презентация на д-р Рене Вермюлен, директор на Международния LOFAR телескоп в нидерландския радиоастрономически институт ASTRON, научихме за научните способности на LOFAR:

Д-р Карла Балдовин от ASTRON разказа за организацията на телескопа, различните партньори и международни консорциуми:

Проф. Питър Галахър от Dublin Institute of Advanced Studies (DIAS) пресъздаде увлекателното приключение по създаването на ирландската LOFAR станция и консорциум:

А д-р Оуен Карли от DIAS разказа за науката, която се прави с I-LOFAR станцията:

Марцис Донербликс от Ventspils International Radio Astronomy Center (VIRAC) разказа за създаването на най-новата LOFAR станция, в Латвия:

Д-р Пиетро Дзука от ASTRON представи научните открития на LOFAR в областта на хелиофизиката и космическото време:

д-р Камен Козарев от Института по астрономия на БАН направи обобщение на работата по създаване на българска LOFAR станция и консорциум:

Последната част от семинара беше посветена на дискусия за практичните стъпки и опит в създаване и управление на LOFAR телескопа и неговите международни станции:

Всички видео клипове могат да бъдат намерени и на канала на Института по астрономия на БАН в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClZruvzhN8UFmJm58Lo5G2A

Posted on

След LOFAR семинара

На 3ти декември се проведе семинарът “Радио телескопът LOFAR – предимства и възможности”, на който ни гостуваха експерти в радио астрономията от Холандия, Ирландия, и Латвия.

Дискутирахме възможностите на този изключителен разпределен европейски телескоп за изследване на Вселената и за обогатяване на научните инфраструктури на България! Очаквайте скоро презентациите и видео на този сайт!

Благодарим на колегите от МОН и зам. министър Карина Ангелиева за участието, и на Sofia Tech Park за гостоприемството!

Posted on

Международен семинар за LOFAR

Изключително сме щастливи да обявим, че Институтът по астрономия с НАО, БАН, организира целодневен международен семинар-дискусия, посветен на паневропейския разпределен нискочестотен радиотелескоп LOFAR!

Семинарът ще се състои на 3ти декември 2019 г, вторник, от 09:00 ч. в София Тех Парк (зала 125 на Лабораторен комплекс).

Семинарът цели
1) разясняване на българската астрономическа общност ползите от телескопа LOFAR,
2) създаване на национален консорциум за изграждане и управление на българска LOFAR станция, и 3) участие в международния LOFAR телескоп.

Поканили сме страхотни лектори:
Rene Vermeulen – Director of International LOFAR Telescope, ASTRON, Netherlands
Carla Baldovin – Policy Officer LOFAR and European Radio Facilities, ASTRON, Netherlands
Pietro Zucca – Staff Researcher, Co-Chair of LOFAR Solar KSP, ASTRON, Netherlands
Peter Gallagher – Senior Professor, Dublin Institute for Advanced Studies, Head of Irish LOFAR, Ireland
Eoin Carley – Research Scientist, Dublin Institute for Advanced Studies, Head of Irish LOFAR, Ireland
Marcis Donerblics  – Deputy head of technical service, Ventspils International Radio Astronomy Center, Latvia
Ilia Roussev – Program Director, Atmospheric and Geospace Sciences, NSF, USA

Posted on

Кандидатстване за включване в Национална Пътна карта за научна

В средата на август 2019 г. Институтът по астрономия с НАО към БАН подаде предложение за допълване на Националната пътна карта за научна инфраструктура. Направихме предложението в отговор на отворена покана от страна на Министерството на образованието и науката. С нашето предложение уведомихме МОН за плановете ни за развитие на Национална радиоастрономическа обсерватория, базирана на бъдеща българска LOFAR станция. В плана предвиждаме цялостно оформление и дизайн до 2020 г, подготовка на идейния и технически проект за LOFAR станция до 2022 г., създаване и първа светлина на самата станция през 2022 г. Очакваме обратна връзка от МОН 🙂